Cursuri

Cursurile acesta nu înlocuiesc colaborarea cu specialiștii pentru diagnosticare, evaluare, plan de intervenție și aplicarea corecta și consecventa a metodelor și tehnicilor prezentate, minim 4 ore pe zi!

Cursurile NU PROMIT RECUPERAREA COPIILOR, ci echipează specialiștii și părinții cu instrumentele necesare pentru practicarea terapiei pentru recuperarea întârzierilor limbajului, a abilităților jocului și a reducerii și eliminării comportamentelor negative!

Ce spun cei care au trecut prin programele noastre